Детска градина Радост - Свиленград

Детската градина е място, сбъднало мечтите на няколко поколения

Детска градина Радост - Свиленград

Доказателство, че нашите деца са талантливи, са многото награди и отличия в национални и общински конкурси

За нас

На 15.10.1972г. детска градина „Радост“ отваря врати, за да се превърне в притегателен център за деца- уважавана, образователна институция в нашия град. Разположена е в центъра на града, на улица „Иларион Макариополски“ № 8. Тя е на два етажа и в нея се помещават пет групи – общо 126 деца. Застроена площ 500кв.м.


Нашите желания и стремеж са светът на децата да е спокоен и по- красив, да създадем условия за всяко дете максимално да развие потенциала си. Как ние постигаме това? С любов и усмивки. Тук децата:

  • Играят, рисуват, учат и танцуват
  • Трудят се и се запознават с традициите на миналото
  • Забавляват се, празнуват и спортуват
Детска градина Радост - Свиленград

Дворът е с големина 4500 кв. метра. В него са разположени пет игрални площадки оборудвани с подходящи съоръжения за игра. Построената за целта двуетажната сграда е съобразена с всички санитарно - хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес. Сградата е с локално парно отопление и има 5 групи. Всяка група се състои от занималия, спалня, офис, съблекалня и санитарно помещение. Всички помещения в детската градина са в добро състояние - естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата и персонала. Подредбата на МТБ и цветовото оформяне на помещенията са съобразени с възрастовите и индивидуалните потребности на децата, а в подготвителните групи се създават оптимални условия за доминираща учебна дейност. Детската градина разполага с плувен басейн и салон за физическа култура и спорт. ДГ „Радост“ има изградена символика - лого и химн. През своята история детската градина успява да съчетае добрата традиция от миналото със съвременните методи на възпитание и обучение, водена от амбицията за нови по-големи постижения.

Групи

Приятели - втора възрастова група

учители - Валентина Маргичева, Мирослава Хубенова


помощник възпитател – Валентина Караиванова

Бърборани - втора възрастова група

учители - Златка Иванова, Ася Тончева


помощник възпитател – Мария Христова

Калинка - трета възрастова група

учители - Теодора Стоева, Дарина Мирчева


помощник възпитател – Таня Колева

Звездички - четвърта възрастова група

учители - Цветелина Сотирова, Магдалена Димитрова


помощник възпитател – Мариана Стоянова

Пчелички - четвърта възрастова група

учители - Таня Димитрова, Анастасия Танева


помощник възпитател – Катя Миркова


музикален ръководител – Радослава Даутева-Зафирова

Мисия и визия

Мисия

Пълноценно развитие на детската личност чрез създаване на условия за игра, познание и творчество, пречупени през призмата на индивидуалните потребности на всяко дете и обвързани с подготовката му за живот в обществото.

Визия

Място, където детето се чувства щастливо, обичано и подкрепяно.

Предпочитана среда за деца от 2 до 7 години, в която се гарантира оптимален ритъм за обучение, възпитание, социализация и развитие на техните способности.

Център за партньорство и сътрудничество между родители и квалифициран педагогически персонал, стремящи се към превръщането на ДГ „Радост“ в любимо място за нашите деца.