Съобщения

На 27.04.2023г. в ДГ „Радост“ проведохме Пролетен празник с участието на децата от група „Калинка“. Празникът е част от Дейност 2: Насърчаване на общуването между децата чрез провеждане на съвместни изяви, по Проект „Заедно учим и творим“ на община Свиленград. Децата се включиха с огромно желание, както при изпълнение на песните, танците, така и при изпълнението на репликите на героите. Пролетният празник бе наситен с много емоции и вълнение. Поставен бе акцент на пролетта, животните и красивите цветя. Усмивките по детските лица, характерните движения на различни животни, изразителното изпълнение на репликите на героите показват желанието и ентусиазма на малчуганите да се изявят и представят пред публика. Подготовката и организацията на празника, стимулира децата да пеят, да танцуват, да се забавляват и изявяват. Родителите, като публика стимулира и мотивира децата да се представят отлично, като истински артисти. Пролетният празник е резултат от усилията и екипната работа на преподавателите в групата, заедно с учителя по музика. Тематично подбрания репертоар от песни, ритмични танци и движения, накара децата да покажат своите артистични, и танцувални възможности. Подготовката и провеждането на постановката, стимулира децата към творчески и артистични изяви, а родителите за необходимостта от образование и развитие на децата им. Родителите останаха изключително удовлетворени от празника, организиран от децата и техните учители.


На 03.11.2022г. в Спортна зала - Свиленград проведохме Спортен празник „Ние сме спортисти“. Празникът е част от Дейност 5: Насърчаване на общуването между децата от различните етноси чрез провеждане на спортни мероприятия по Проект „Заедно учим и творим“ на община Свиленград. Участие в празника взеха децата от всички възрастови групи на ДГ „Радост“. Поканихме и техните родители, за да покажем как децата се закаляват, забавляват и спортуват. Спортната дейност подпомага цялостното развитие на децата, както и здравословния начин на живот. Важно е да изградим у тях мотивация за системно практикуване на физически упражнения и спорт, за подобряване на физическото състояние, съхраняване на здравето, и умения за работа в екип. Спортният празник премина много емоционално, весело и забавно. Всички бяха удовлетворени и много щастливи.


Предстои обучение на педагогическите специалисти от ДГ,,Радост“ на тема ,,Дигитални компетентности в детската градина“ 2 модул. Обучението ще се проведе от 25-26 юни –присъствено и от 27-29 юни от разстояние.
Начален час - 09:00ч. краен час -18:00ч.
Място за провеждане - СУ,,Д-р П.Берон“, гр.Свиленград.
Обучителна фирма: ,,Кабината БГ“ООД
Брой участници: 8 /осем /


На 30 май 2022г. в Детска градина „Радост“ проведохме „Празник на буквите“ с децата от четвърта възрастова група „Пчелички“, който е част от Дейност 3: „Аз обичам българския език“, по Проект: „Заедно учим и творим“. Провеждането на тематичния „Празник на буквите”, показа знанията и уменията, които децата от четвърта възрастова група са усвоили при посещението си в детската градина и стимулира децата, да се изявяват. Отговаряха на въпроси от образователни направления Български език, Математика и Околен свят. Емоционални и вълнуващи бяха изпълненията на песни и стихове. Усмивките по детските лица и старанието им бе доказателство за желанието, и ентусиазма да се изявят, и представят пред публика. В предучилищна възраст знанията, уменията и компетентностите, които децата получават в детската градина са от изключително значение за цялостното формиране на детската личност и за израстването им като бъдещи ученици. Отличните познания, които децата показаха са доказателство, че са готови за новото предизвикателство – постъпване в първи клас в училище. Благодарим на родителите, за топлите и мили думи на благодарност към екипа на детската градина за грижите, и всеотдайността им към децата.


На 28 април 2022г. в ДГ „Радост“ проведохме Фолклорен пролетен празник „Пролетна китка“. Празникът е част от дейност 4 по Проект „Заедно учим и творим“ – Съхраняване и развитие на културната идентичност, като народните носии за децата от трета и четвърта възрастови групи „Звездички“, и „Пчелички“ ни бяха осигурени, и предоставени от Проекта. Фолклорният пролетен празник бе изпълнен с много красота и вълнение. Народните носии допринесоха за голямото старание в изпълненията на децата. Малчуганите успяха да се докоснат до красотата на фолклора и показаха своята любов към българските народни традиции, и обичаи. В празникика взеха участие децата от всички възрастови групи в ДГ „Радост“ и приятелите ни от трета възрастова група „Червена шапчица“ при ДГ „Снежанка“. За да се насладят на прекрасните изпълнения на децата поканихме родители и гости. Благодарим ви родители, че уважихте и оценихте труда, и старанието с което подготвихме и представихме Пролетното вълнение в ДГ „Радост“!


На 18.02.2022г., децата от четвърта възрастова група ,,Пчелички“ при ДГ ,,Радост“ отбелязаха 149 години от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. Те участваха в състезание ,,Лъвски скок", рецитираха стихотворение и пяха песен за силния характер, будния ум, за смелостта и несломимия дух на големия родолюбец. В края на надпреварата децата получиха грамоти. Вярваме,че малкото зрънце родолюбие, което сме посяли в детските сърца ще остане завинаги в тях и децата ще пораснат достойни родолюбци, които винаги ще могат да кажат:

„Горди сме, че сме българи“! Дълбок поклон, Апостоле!


Уважаеми родители, за учебната 2022/2023г. в Детска градина „Радост“, гр.Свиленград ще се извърши прием на деца в една първа възрастова група. Приемът ще се осъществи в съответствие с разпоредбите на Наредба 27 на община Свиленград – за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в ПУВ в ДГ и училищата на територията на община Свиленград. От 01.02.2022г. до 30.04.2022г. ще се приемат документи за кандидатстване в детската градина.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


Заявление по образец (Приложение №1)

Оригинал и копие от акта за раждане на детето

Документ за здравния и имунизационния статус на детето

Лична карта на родителя /оригинал и копие/ и документ за адресна регистрация /оригинал/

Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива

Служебни бележки от местоработата на двамата родители, като всяка съдържа: (изходящ №, мокър печат, подпис и БУЛСТАТ на фирмата), а за самоосигуряващи се лица – копие от осигурителната книжка със заличени възнаграждения

Документи, доказващи основание за предимство по чл.18 от Наредба 27 на община Свиленград

Документите на децата се подават на място в ДГ „Радост“, като родителя получава входящ номер за подадените документи.


Очакваме ви!